Kary za brak OC

Rodzaj pojazdu Długość przerwy Wysokość kary w PLN *
samochody osobowe do 3 dni 640
od 4 do 14 dni 1600
powyżej 14 dni 3200
 
samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy do 3 dni 960
od 4 do 14 dni 2400
powyżej 14 dni 4800
 
pozostałe pojazdy
(wyżej niewymienione)
do 3 dni 110
od 4 do 14 dni 270
powyżej 14 dni 530
 

*Od 2013 opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC, naliczane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Na dzień dzisiejszy wynagrodzenie to wynosi 1600 PLN i na tej podstawie zostały wyliczone kary przedstawione w tabeli powyżej.

 

Należy jednak pamiętać, że spóźnienie z opłatą raty lub odnowieniem polisy OC, nie jest równoznaczne z przerwą w okresie ubezpieczenia. Często ochrona jest nadal świadczona przez towarzystwo ubezpieczeniowe mimo zakończenia okresu obowiązywania polisy OC. Jest to możliwe na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, którą mogę pobrać państwo tutaj . W przypadku zachowania ciągłości ubezpieczenia zgodnie z w.w. ustawą, nie grozi kara z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).
Niestety jest możliwa również sytuacja, że pojazd ma polisę ubezpieczeniową z aktualnym okresem ubezpieczenia, a mimo to, żadna ochrona nie jest już świadczona i grozi kara z UFG.
Dlatego niezwykle ważne jest aby w wątpliwych przypadkach ustalić faktyczny stan ochrony ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC) pojazdu, nie sugerując się tylko i wyłącznie posiadanymi dokumentami.

Pamiętaj, że poruszając się pojazdem bez ważnego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC), narażasz się nie tylko na karę z UFG, ale także na konieczność pokrycia z własnej kieszeni wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję.

Jeżeli masz jakiekolwiek trudności z interpretacją powyższego tekstu lub Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, niezwłocznie zgłoś się do Nas osobiście z kompletem dokumentów